zaterdag 3 maart 2012

Er is weer wat te melden, deze week is er een deel van het staalwerk geleverd, meer bepaald de aandrijving en de stalen sluitpennen.
Tijd dus om één en ander te monteren, hier kwam weer eens naar voor dat een goede voorbereiding het halve werk is. Alle onderdelen waren op een halve dag geplaatst en pasten perfect.

Ondertussen zijn de eerste trappen gegeven, mooi om zien dat het werkt, nog niet perfect, maar toeren maken is geen probleem.
Wat tijdens deze test naar voor kwam is het volgende,  verleden week heb ik de overbrengingsverhouding gewijzigd, die was oorspronkelijk 1 /6 maar is nu opgewaardeerd naar 1/14, meer snelheid op de draaias was het gevolg, maar als neveneffect is er nu minder koppel beschikbaar.

Daar moet dus iets aan gedaan worden, qua overbrenging zit ik op de limiet, ik moet het koppel dus ergens anders gaan zoeken. De oplossing ligt in het verzwaren van het aandrijfwiel, een zwaarder wiel zorgt voor meer vliegwielwerking, eureka!
Nu heeft het grote aandrijfwiel een gewicht van 15kg, mits een betrekkelijk kleine ingreep kan ik dit verzwaren naar 25kg, dat scheelt een slok op een borrel, met als resultaat veel meer vliegwielwerking, en opnieuw meer koppel op de as.

Op de buitendiameter van het wiel boor ik 12 grote en diepe gaten waar stalen cilinders in passen, totaalgewicht van het toegevoegd staal word 10kg. Eens alle stalen cilinders geplaatst zijn worden deze afgedopt met houten proppen, daar sla ik twee vliegen in één klap mee, het staal zit vast opgesloten, en de ingreep word onzichtbaar.

Dit is de enige wijziging die zich opdringt, voor de rest werkt alles perfect, geen slecht resultaat voor een experimenteel ontwerp, de know how voor het bouwen van trapdraaibanken is al lang verdwenen, ik was verplicht om het wiel opnieuw uit te vinden.

Wat tijdens de eerste testen ook naar voor kwam, qua fysiek ga ik er op vooruit gaan, het trappen word een goede oefening voor de beenspieren, binnen enige tijd worden alle wielrenners jaloers:-)))

Zoals gewoonlijk ook de nodige foto's van de werken.There’s something to report back.
This week, A part of the steel work is delivered: the drive and the steel locking pins.
Time to mount some things. So it shows that the preparations before you do the job, are very important. All of the components were placed on half a day, and they fit perfectly.

Meanwhile, the first kicks are given, it’s nice to see it works. It’s not perfect, yet, but making turns is no problem.
During the tests, there were some thing that came forward. Last week, I had to change the
Ratio to 1/14 (originally it was 1/6) so I got more speed on the pivot, but the side effect was now that the torque was less available.

I had to fix that because my transmission was at his limit. I had to find the torque some place else. The solution was that I had to aggravate the drive wheel, a heavier drive wheel takes care for more flywheel effect, eureka!!
Now the big fly wheel has a weight of 15kg, and I can aggravate this to 25kg, so I can get much more flywheel effect and more torque on the axis.


I ‘m going to drill 12 big and deep holes on the outside diameter of the wheel where I can fit in some steel cylinders. The total weight of the steel I added, will be 10kg. Once all the steel cylinders will be in place, they will be capped with wooden cram. I solved 2 problems: the steel is locked and the operation will be invisible.

This is the only change that I have to do. The rest works perfect, not too bad for an experimental design. The know how for building a treadle lathe is long lost. I was required to invent the wheel again.

What came forward during the first tests is that my physical become stronger, the kicking becomes a good exercise for my muscles. In no time, the cyclists going to be jealous.:-)))


As usually some photo’s of the worksAlle staalwerk voor de aandrijving en de montage op een hoopje.


Perfect passende onderdelen.


De platen voor de schuifkoppeling op het aandrijfwiel, hier past de krukas in.

De sluitpennen geplaatst, een muurvaste verbinding te verwezenlijken met één hamerslag.

Krukas op zijn plaats, koppeling tussen de as en de trapper met een houten drijfstang.

Detail van de houten drijfstang, vervaardigd uit Robinia, een heel taaie houtsoort.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten