vrijdag 9 maart 2012

Vandaag de noodzakelijke modificatie van het aandrijfwiel uitgevoerd, daar was wat improvisatie voor nodig. 12 grote gaten boren van 50mm diameter, die ook nog exact even diep moeten komen is niet evident, toch niet op een groot wiel.

Maar door het tijdelijk samenbouwen van een houtdraaibank met een kolomboormachine is de klus nog redelijk snel geklaard. Op- en afbouw van de tijdelijke combinatie was nog het langste werk.
Hiermee was al een groot deel van de klus geklaard, de volgende stap was het draaien van de tappen die nadien de gaten terug moeten dichten, en het staal op zijn plaats gaan houden.

Daarvoor heb ik een stuk kopshout op maat gedraaid, omdat op het kopse vlak van de tappen de houtnerf moet doorlopen was ik genoodzaakt om het stuk hout dusdanig te zagen dat de houtnerf haaks staat op de centerlijn van de draaibank. Om het stuk rond te draaien heb ik gebruik gemaakt van een zware schalenguts van 18mm, dat draaide heel vlot.

Eénmaal de cilinder op maat gedraaid, was het enkel de verschillende tappen afsteken en klaar.

Alles is nu klaar om de 12 stalen gewichten te plaatsen, het resultaat van dit alles zou dan een perfect werkende trapdraaibank moeten opleveren. Ook omdat er dank zij deze klus 10kg gewicht bij komt, het totaalgewicht van het aandrijfwiel gaat na deze modificatie 26,50kg bedragen, dat scheelt een slok op een borrel.


Bijgaand de nodige foto's van de modificatie's.Today, I made the necessary modification to the drive wheel. I had to improvise.
To drill 12 holes with 50mm diameter, who are exact equally deep, isn’t simple, especially on a big wheel.

I temporary assembled a wood lathe with a drill press, the work was done reasonable fast. The assembly and dismantling of it took most of my time.
This was the biggest part of my job. The next step was the turning of the dowels, they had too close the holes and keep the steel in place.
Therefore, I took a piece of end grain, turned custom. Because on the end grain of the dowels, the veins had to match the rest of the wood, it was necessary to saw the piece of wood so the wood veins were perpendicular on the centre line of the lathe. To make the piece turn round, I used a heavy scales gouge of 18mm. It turned very smoothly.

Once the cylinder was custom made, I only had to stab the different dowels and ready.

Everything is ready now to place the 12 steel weights. The result of it all must be a perfect working staircase lathe. Also because, thanks to the job, there’s 10kg weight extra, so the weight of the drive wheel is now 26.50kg. This must make a difference.

Accompanying the necessary photo’s of the modifications:een tijdelijke samenbouw van twee verschillende machines.

Het resultaat van dit alles, 12 gaten op een rij.

De bijhorende tappen draaien.

Maar enkele meer gedraaid, je weet maar nooit.

Een perfect passende tap, met de houtnerf in de juiste richting.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten