woensdag 14 maart 2012

YES,

Vandaag proefgedraaid met het verzwaarde wiel en dat is honderd procent meegevallen.
Voldoende koppel op de draaias, en de dode punten van de krukas worden makkelijk overbrugd, resultaat is een mooi ronddraaiende machine. Het trappen is minder zwaar werk geworden, door de grotere vliegwielwerking loopt alles veel vlotter, trappen moet nu enkel gebeuren om de beweging in stand te houden.
Eens de gelagerde draaias en het tegencenter met lager op hun plaats gaan zitten, word de laatste wrijving weggewerkt, wat op zijn beurt dan weer zorgt voor een nog makkelijkere draaibeweging.
Dit laatste maakt het leven van een houtdraaier achter een trapdraaibank heel wat minder zwaar.
De trapdraaibank in transportmodus.


Samen met nog wat losse onderdelen word het transport van de draaibank een peulschil.

zondag 11 maart 2012

Omdat een wiel met 12 gaten ook niet alles is, de gaten maar terug gevuld, niet met hout maar met staal.
Dat was namelijk de bedoeling van deze job, 12 stalen cilinders inbrengen, wat het gewicht met een kleine 10 kg laat toenemen.

Dus eerst het staal geplaatst met flink wat lijm, we willen de stalen stukken niet onbedoeld laten rondvliegen. (middelpuntvliedende kracht weet je wel) De dag erna heb ik de houten tappen ingelijmd, zo zit het staal netjes opgesloten.

Eén van de komende dagen de tappen mooi gelijk schaven, daarna kunnen we opnieuw testen en zien we of de theorie overeen komt met de realiteit.Because a wheel with 12 holes isn’t the best, I filled the holes, not with wood, but with steel.
That was the intention of the job, insert 12 steel cylinders so the weight increases with 10kg.
So, first I placed the steel with a whole lot of glue. We don’t want inadvertently make the steel fly.( centrifugal force, remember!)
The day after, I placed wooden dowels, so the steel is nicely coated.

One of these days I ‘m going to equal plane the wooden dowels, then we can test and see if the theory and the reality match.12 stalen stukken op hun plaats.


En de gaten terug opgevuld met houten tappen.

vrijdag 9 maart 2012

Vandaag de noodzakelijke modificatie van het aandrijfwiel uitgevoerd, daar was wat improvisatie voor nodig. 12 grote gaten boren van 50mm diameter, die ook nog exact even diep moeten komen is niet evident, toch niet op een groot wiel.

Maar door het tijdelijk samenbouwen van een houtdraaibank met een kolomboormachine is de klus nog redelijk snel geklaard. Op- en afbouw van de tijdelijke combinatie was nog het langste werk.
Hiermee was al een groot deel van de klus geklaard, de volgende stap was het draaien van de tappen die nadien de gaten terug moeten dichten, en het staal op zijn plaats gaan houden.

Daarvoor heb ik een stuk kopshout op maat gedraaid, omdat op het kopse vlak van de tappen de houtnerf moet doorlopen was ik genoodzaakt om het stuk hout dusdanig te zagen dat de houtnerf haaks staat op de centerlijn van de draaibank. Om het stuk rond te draaien heb ik gebruik gemaakt van een zware schalenguts van 18mm, dat draaide heel vlot.

Eénmaal de cilinder op maat gedraaid, was het enkel de verschillende tappen afsteken en klaar.

Alles is nu klaar om de 12 stalen gewichten te plaatsen, het resultaat van dit alles zou dan een perfect werkende trapdraaibank moeten opleveren. Ook omdat er dank zij deze klus 10kg gewicht bij komt, het totaalgewicht van het aandrijfwiel gaat na deze modificatie 26,50kg bedragen, dat scheelt een slok op een borrel.


Bijgaand de nodige foto's van de modificatie's.Today, I made the necessary modification to the drive wheel. I had to improvise.
To drill 12 holes with 50mm diameter, who are exact equally deep, isn’t simple, especially on a big wheel.

I temporary assembled a wood lathe with a drill press, the work was done reasonable fast. The assembly and dismantling of it took most of my time.
This was the biggest part of my job. The next step was the turning of the dowels, they had too close the holes and keep the steel in place.
Therefore, I took a piece of end grain, turned custom. Because on the end grain of the dowels, the veins had to match the rest of the wood, it was necessary to saw the piece of wood so the wood veins were perpendicular on the centre line of the lathe. To make the piece turn round, I used a heavy scales gouge of 18mm. It turned very smoothly.

Once the cylinder was custom made, I only had to stab the different dowels and ready.

Everything is ready now to place the 12 steel weights. The result of it all must be a perfect working staircase lathe. Also because, thanks to the job, there’s 10kg weight extra, so the weight of the drive wheel is now 26.50kg. This must make a difference.

Accompanying the necessary photo’s of the modifications:een tijdelijke samenbouw van twee verschillende machines.

Het resultaat van dit alles, 12 gaten op een rij.

De bijhorende tappen draaien.

Maar enkele meer gedraaid, je weet maar nooit.

Een perfect passende tap, met de houtnerf in de juiste richting.

zaterdag 3 maart 2012

Er is weer wat te melden, deze week is er een deel van het staalwerk geleverd, meer bepaald de aandrijving en de stalen sluitpennen.
Tijd dus om één en ander te monteren, hier kwam weer eens naar voor dat een goede voorbereiding het halve werk is. Alle onderdelen waren op een halve dag geplaatst en pasten perfect.

Ondertussen zijn de eerste trappen gegeven, mooi om zien dat het werkt, nog niet perfect, maar toeren maken is geen probleem.
Wat tijdens deze test naar voor kwam is het volgende,  verleden week heb ik de overbrengingsverhouding gewijzigd, die was oorspronkelijk 1 /6 maar is nu opgewaardeerd naar 1/14, meer snelheid op de draaias was het gevolg, maar als neveneffect is er nu minder koppel beschikbaar.

Daar moet dus iets aan gedaan worden, qua overbrenging zit ik op de limiet, ik moet het koppel dus ergens anders gaan zoeken. De oplossing ligt in het verzwaren van het aandrijfwiel, een zwaarder wiel zorgt voor meer vliegwielwerking, eureka!
Nu heeft het grote aandrijfwiel een gewicht van 15kg, mits een betrekkelijk kleine ingreep kan ik dit verzwaren naar 25kg, dat scheelt een slok op een borrel, met als resultaat veel meer vliegwielwerking, en opnieuw meer koppel op de as.

Op de buitendiameter van het wiel boor ik 12 grote en diepe gaten waar stalen cilinders in passen, totaalgewicht van het toegevoegd staal word 10kg. Eens alle stalen cilinders geplaatst zijn worden deze afgedopt met houten proppen, daar sla ik twee vliegen in één klap mee, het staal zit vast opgesloten, en de ingreep word onzichtbaar.

Dit is de enige wijziging die zich opdringt, voor de rest werkt alles perfect, geen slecht resultaat voor een experimenteel ontwerp, de know how voor het bouwen van trapdraaibanken is al lang verdwenen, ik was verplicht om het wiel opnieuw uit te vinden.

Wat tijdens de eerste testen ook naar voor kwam, qua fysiek ga ik er op vooruit gaan, het trappen word een goede oefening voor de beenspieren, binnen enige tijd worden alle wielrenners jaloers:-)))

Zoals gewoonlijk ook de nodige foto's van de werken.There’s something to report back.
This week, A part of the steel work is delivered: the drive and the steel locking pins.
Time to mount some things. So it shows that the preparations before you do the job, are very important. All of the components were placed on half a day, and they fit perfectly.

Meanwhile, the first kicks are given, it’s nice to see it works. It’s not perfect, yet, but making turns is no problem.
During the tests, there were some thing that came forward. Last week, I had to change the
Ratio to 1/14 (originally it was 1/6) so I got more speed on the pivot, but the side effect was now that the torque was less available.

I had to fix that because my transmission was at his limit. I had to find the torque some place else. The solution was that I had to aggravate the drive wheel, a heavier drive wheel takes care for more flywheel effect, eureka!!
Now the big fly wheel has a weight of 15kg, and I can aggravate this to 25kg, so I can get much more flywheel effect and more torque on the axis.


I ‘m going to drill 12 big and deep holes on the outside diameter of the wheel where I can fit in some steel cylinders. The total weight of the steel I added, will be 10kg. Once all the steel cylinders will be in place, they will be capped with wooden cram. I solved 2 problems: the steel is locked and the operation will be invisible.

This is the only change that I have to do. The rest works perfect, not too bad for an experimental design. The know how for building a treadle lathe is long lost. I was required to invent the wheel again.

What came forward during the first tests is that my physical become stronger, the kicking becomes a good exercise for my muscles. In no time, the cyclists going to be jealous.:-)))


As usually some photo’s of the worksAlle staalwerk voor de aandrijving en de montage op een hoopje.


Perfect passende onderdelen.


De platen voor de schuifkoppeling op het aandrijfwiel, hier past de krukas in.

De sluitpennen geplaatst, een muurvaste verbinding te verwezenlijken met één hamerslag.

Krukas op zijn plaats, koppeling tussen de as en de trapper met een houten drijfstang.

Detail van de houten drijfstang, vervaardigd uit Robinia, een heel taaie houtsoort.