woensdag 1 februari 2012

De titel van deze blog "hout-en-boten" geeft het al aan, ook houten bootbouw gaat hier de revue passeren, nieuwbouw zowel als restauratie.
Als eerste aanzet een restauratie waar ik mee bezig ben op het werk. En dat werk is het Scheepvaartmuseum in Antwerpen, nu opgegaan in het MAS/NSM, waar ik aan de slag ben als restaurateur boten.

Het bootje in restauratie is een "Walenboot" en dan meer specifiek een Walenboot met heve. Met dit laatste bedoeld men dat het vlak vooraan oploopt tot de boorden, en eindigt op een kleine klos. Alle schepen met een oplopend vlak tot het boord noemt men aken, men vind deze bouwwijze zowel bij houten als bij stalen schepen.

Het type werd meest gebruikt als bijboot van de grote houten kanaalschepen type Walenschip en Bijlander. En zoals de naam al suggereert, men zag ze meestal in Wallonie en Frans Vlaanderen.

Het bootje in het museum was stilaan aan het aftakelen, ingrijpen was dus geboden. Na een jarenlang verblijf in verre van optimale omstandigheden was de voorsteven ernstig gerot en de samenhang tussen de diverse onderdelen was hier totaal zoek.

Het was dan ook noodzaak om door diverse nieuwe delen in te brengen opnieuw een samenhangend geheel te verkrijgen. Zo is de heve bijna volledig vernieuwd, inclusief een nieuwe klos en nieuwe dwarshouten.

Nu is deze operatie niet evident, een heve bestaat namelijk uit gebogen planken, de nieuwe delen moeten dan ook dezelfde kromming krijgen als de rest. Hout kan men vervormen op twee manieren, namelijk door het stomen, of branden van het hout. Voor deze restauratie heb ik gekozen voor het branden, op deze manier kan men gelijk welke kromming in het hout aanbrengen zonder een mal nodig te hebben.

De plank word dan letterlijk met open vuur gedwongen om te plooien in de vorm die de bouwer wenst.

Bijgaand enige foto's van het proces, en het eindresultaat.


Veel houtrot, weinig hout.

De eerste nieuwe stukken aangepast.

Het branden van een nieuw stuk gang.

 Restauratie bestaat erin om zoveel mogelijk authentiek material te behouden. 

De heve voor een deel vernieuwd.

Opnieuw een samenhangend geheel.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten